Enter your search terms:
Top
 

Paslaugos

Bendrijos teisininkai teikia platų teisinių paslaugų spektrą. Siekiame suteikti klientui „one stop shop“ principu paremtą aptarnavimą, t. y. mūsų tikslas teisines paslaugas teikti kompleksiškai, jog klientui papildomų paslaugų nereikėtų ieškoti kitur. Taip pat stengiamės neapsiriboti vienkartiniu paslaugų suteikimu ir su klientu puoselėjame nuolatinį ir ilgalaikį bendradarbiavimą.

Sutarčių teisė

 • Sandorių sudarymas, vertinimas;
 • Atstovavimas derybose;
 • Ginčai dėl sutarčių nevykdymo / negaliojimo ir bylinėjimasis.

Asmens duomenų apsauga

 • Asmens duomenų valdymo ir tvarkymo procesų bei procedūrų stebėsena bei rekomendacijų teikimas;
 • Konsultavimas dėl atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams;
 • Duomenų auditas;
 • Konsultavimas bei mokymai;
 • Duomenų apsaugos pareigūno paslauga;
 • Duomenų apsaugą/tvarkymą reglamentuojančių dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje bei teisme.

 

Darbo teisė

 

 • Rizikų valdymas darbo santykiuose;
 • Darbo sutarčių, susitarimų, vidinių įmonės dokumentų rengimas;
 • Darbo santykius reguliuojančių dokumentų teisinis įvertinimas;
 • Mediacija darbo ginčuose;
 • Atstovavimas darbo ginčuose;
 • Įmonės teisininko paslauga (vienkartinė/trumpalaikė/ilgalaikė).

 

Įmonių teisė

 • Pagalba steigiant/likviduojant įmones, filialus, atstovybes;
 • Įmonių įsigijimai;
 • Įmonių reorganizavimas;
 • Teisinis auditas (due diligence);
 • Rizikos valdymas įmonės/įmonių grupės valdymo klausimais;
 • Akcininkų/vadovų atstovavimas;
 • Įmonės teisininko paslauga (vienkartinė/trumpalaikė/ilgalaikė).

 

Nekilnojamo turto ir statybų teisė

 • Konsultavimas nekilnojamojo turto vystymo, nekilnojamojo turto perleidimo, įgijimo, nuomos, panaudos, hipotekos, aplinkosaugos, pastatų (statinių) statybos reglamentavimo klausimais;
 • Konsultavimas daiktinių teisių suvaržymo, nekilnojamojo turto paskirties keitimo klausimais;
 • Sutarčių ir kitų dokumentų rengimas (projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros, rangos ir pan.);
 • Atstovavimas derybose dėl sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, taip pat valstybės ir vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitraže.

 

Baudžiamoji teisė

 • Gynyba ir atstovavimas ikiteisminio tyrimo metu bei teisme;
 • Atskirų procesinių dokumentų įvertinimas bei išvadų parengimas.

 

Mokesčiai (muitai)

 • Mokesčių konsultacijos;
 • Mokesčių struktūrizavimas;
 • Nuolatinės buveinės;
 • Atstovavimas mokestinių tyrimų, mokestinių patikrinimų metu;
 • Atstovavimas mokestinių ginčų metu;
 • Rizikos valdymas apskaičiuojant mokesčius;
 • Mokymai;
 • Mokestinės paskolos.

 

Finansų teisė

 • Konsultavimas verslo, nekilnojamojo turto įsigijimo finansavimo, kitų verslo paskolų, lizingo, finansavimo užtikrinimo bei užsienio prekybos operacijų finansavimo klausimais;
 • Konsultavimas skolų restruktūrizavimo klausimais;
 • Pagalba steigiant finansų ir kredito įstaigas, konsultacijos dėl finansinių paslaugų licencijavimo;
 • Atstovavimas derybose dėl kredito sutarčių sudarymo ir iš bankininkystės paslaugų kylančiuose ginčuose.

Transporto teisė

 • Konsultavimas Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) taikymo, vežėjo/vairuotojo/draudiko civilinės atsakomybės klausimais;
 • Sutarčių ir kitų dokumentų rengimas/vertinimas;
 • Atstovavimas.

 

Konkurencijos teisė

 • Konsultavimas draudžiamų susitarimų, koncentracijos kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, lyginamosios ir klaidinančios reklamos klausimais;
 • Klientų atstovavimas iš konkurencijos teisinių santykių kylančiuose ginčuose Konkurencijos taryboje bei teismuose.

 

Paslaugos privatiems (fiziniams) asmenims

 • Šeimos teisė (santuokos nutraukimas, ikivedybinės ir povedybinės sutartys, atstovavimas vaiko teisių apsaugos klausimais);
 • Tarptautinis bei nacionalinis įvaikinimas;
 • Darbo teisė (konsultavimas, atstovavimas darbo ginčų komisijoje ir teisme);
 • Paveldėjimo teisė;
 • Atstovavimas bei gynyba administracinėse, baudžiamosiose bei civilinėse bylose;
 • Konsultavimas gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo bei sumokėjimo klausimais;
 • Teisinė pagalba įsigyjant/perleidžiant nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, akcijas.