Enter your search terms:
Top
 

Duomenų apsauga

Asmens duomenų aspauga

Duomenų apsauga tampa vienu iš prioritetinių kiekvienos įmonės uždavinių. Neteisingas duomenų tvarkymas kelia finansinę riziką bei gali pakenkti įmonės reputacijai. Mes įvertinsime Jūsų įmonės duomenų tvarkymo būklę, padėsime sukurti teisės aktų reikalavimams atitinkančią visapusišką duomenų tvarkymo sistemą, apmokysime Jūsų personalą. Mūsų paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas padės Jums teisingai valdyti ir tvarkyti asmens duomenis efektyviai ir ekonomiškai.

Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūno paslauga

Užtikriname nuolatinę duomenų tvarkymo / apsaugos priežiūrą ir kontrolę Jūsų įmonėje.

Asmens duomenų apsauga

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Sistemingai ir visapusiškai išanalizuojame Jūsų įmonės vykdomą asmens duomenų tvarkymą bei padedame nustatyti ir sumažinti duomenų apsaugos grėsmes.

Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos dokumentų rengimas

Rengiame vidines įmonės asmens duomenų apsaugos taisykles, politikas ir susijusius dokumentus.

Asmens duomenų apsauga

Atstovavimas VDAI ir teismuose

Bendradarbiaujame su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atstovaujame Jūsų įmonės interesus.

Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos mokymai

Organizuojame mokymus darbuotojams, konsultuojame, patariame.

Asmens duomenų apsauga

IT saugumo vertinimas

Įvertiname įmonėje taikomas organizacines ir technines IT saugos priemones bei patariame kaip reikėtų jas tobulinti.

Asmens duomenų apsauga

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės bendrijos partnerė, advokatė Dovilė Aukštuolytė Mastrichto universiteto, Europos privatumo ir kibernetinio saugumo centre (Nyderlandai) įgijo duomenų apsaugos pareigūno sertifikatą. Šis kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas buvo suteiktas išklausius mokymus apie asmens duomenų apsaugą ir sėkmingai išlaikius kvalifikacinį egzaminą.

Toks įvertinimas patvirtina 3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės bendrijos komandos kompetenciją teikti aukščiausios kokybės teisines paslaugas duomenų apsaugos srityje.

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija teikdama paslaugas asmens duomenų apsaugos srityje bendradarbiauja su informacinių sistemų auditoriumi Donatu Vitkumi, kuris turi ilgametę valstybės informacinių sistemų ir vidaus IT audito, BDAR diegimo koordinavimo, IT ir kibernetinio saugumo užtikrinimo privataus sektoriaus įmonėse darbo patirtį, yra įgijęs tarptautinį etiško įsilaužėlio sertifikatą (angl. Certified Ethical Hacker), patvirtinantį reikiamas kompetencijas IT saugos srityje.

Susisiekti