Teisingas kelias į problemos sprendimą.

Mūsų komanda padės įveikti sudėtingiausius teisės labirintus.

Apie mus.

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija – tai profesionalių teisininkų komanda, teikianti aukščiausius kokybės standartus atitinkančias teisines paslaugas Lietuvos ir užsienio įmonėms bei privatiems klientams.


Neapsiribojame veikla tik vietinėje rinkoje – esame įsikūrę Vilniuje, tačiau teisines paslaugas teikiame visoje šalyje, dirbame ir su Lietuvos, ir su užsienio įmonėmis. Savo veikloje bendradarbiaujame su audito, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas verslui teikiančiomis bendrovėmis. Šis bendradarbiavimas leidžia klientams pasiūlyti įvairiapusišką teisinę pagalbą šalies ir tarptautiniu mastu.

Esame neatsiejami nuo savo puoselėjamų vertybių, kurios yra mūsų sėkmingos veiklos pagrindas. Tai paslaugų kokybė, profesionalumas, operatyvumas, lankstumas ir etika.

Operatyvumas

geriausio sprendimo paieška

orientacija į rezultatą

Praktikos sritys.

Bendrijos teisininkai teikia platų teisinių paslaugų spektrą. Siekiame suteikti klientui "one stop shop" principu paremtą aptarnavimą, t. y. mūsų tikslas teisines paslaugas teikti kompleksiškai, jog klientui papildomų paslaugų nereikėtų ieškoti kitur. Taip pat stengiamės neapsiriboti vienkartiniu paslaugų suteikimu ir su klientu puoselėjame nuolatinį ir ilgalaikį bendradarbiavimą.

Sutarčių teisė

 • Sandorių sudarymas, vertinimas;
 • Atstovavimas derybose;
 • Ginčai dėl sutarčių nevykdymo / negaliojimo ir bylinėjimasis.

Asmens duomenų apsauga

 • Asmens duomenų valdymo ir tvarkymo procesų bei procedūrų stebėsena bei rekomendacijų teikimas;
 • Konsultavimas dėl atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams;
 • Duomenų auditas;
 • Konsultavimas bei mokymai;
 • Duomenų apsaugos pareigūno paslauga;
 • Duomenų apsaugą/tvarkymą reglamentuojančių dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje bei teisme.

Darbo teisė

 • Rizikų valdymas darbo santykiuose;
 • Darbo sutarčių, susitarimų, vidinių įmonės dokumentų rengimas;
 • Darbo santykius reguliuojančių dokumentų teisinis įvertinimas;
 • Mediacija darbo ginčuose;
 • Atstovavimas darbo ginčuose;
 • Įmonės teisininko paslauga (vienkartinė/trumpalaikė/ilgalaikė).

Įmonių teisė

 • Pagalba steigiant/likviduojant įmones, filialus, atstovybes;
 • Įmonių įsigijimai;
 • Įmonių reorganizavimas;
 • Teisinis auditas (due diligence);
 • Rizikos valdymas įmonės/įmonių grupės valdymo klausimais;
 • Akcininkų/vadovų atstovavimas;
 • Įmonės teisininko paslauga (vienkartinė/trumpalaikė/ilgalaikė).

Nekilnojamo turto ir statybų teisė

 • Konsultavimas nekilnojamojo turto vystymo, nekilnojamojo turto perleidimo, įgijimo, nuomos, panaudos, hipotekos, aplinkosaugos, pastatų (statinių) statybos reglamentavimo klausimais;
 • Konsultavimas daiktinių teisių suvaržymo, nekilnojamojo turto paskirties keitimo klausimais;
 • Sutarčių ir kitų dokumentų rengimas (projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros, rangos ir pan.);
 • Atstovavimas derybose dėl sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, taip pat valstybės ir vietos savivaldos institucijose, teismuose, arbitraže.

Baudžiamoji teisė

 • Gynyba ir atstovavimas ikiteisminio tyrimo metu bei teisme;
 • Atskirų procesinių dokumentų įvertinimas bei išvadų parengimas.

Mokesčiai (muitai)

 • Mokesčių konsultacijos;
 • Mokesčių struktūrizavimas;
 • Nuolatinės buveinės;
 • Atstovavimas mokestinių tyrimų, mokestinių patikrinimų metu;
 • Atstovavimas mokestinių ginčų metu;
 • Rizikos valdymas apskaičiuojant mokesčius;
 • Mokymai;
 • Mokestinės paskolos.

Finansų teisė

 • Konsultavimas verslo, nekilnojamojo turto įsigijimo finansavimo, kitų verslo paskolų, lizingo, finansavimo užtikrinimo bei užsienio prekybos operacijų finansavimo klausimais;
 • Konsultavimas skolų restruktūrizavimo klausimais;
 • Pagalba steigiant finansų ir kredito įstaigas, konsultacijos dėl finansinių paslaugų licencijavimo;
 • Atstovavimas derybose dėl kredito sutarčių sudarymo ir iš bankininkystės paslaugų kylančiuose ginčuose.

Transporto teisė

 • Konsultavimas Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) taikymo, vežėjo/vairuotojo/draudiko civilinės atsakomybės klausimais;
 • Sutarčių ir kitų dokumentų rengimas/vertinimas;
 • Atstovavimas.

Konkurencijos teisė

 • Konsultavimas draudžiamų susitarimų, koncentracijos kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, lyginamosios ir klaidinančios reklamos klausimais;
 • Klientų atstovavimas iš konkurencijos teisinių santykių kylančiuose ginčuose Konkurencijos taryboje bei teismuose.

Paslaugos privatiems (fiziniams) asmenims

 • Šeimos teisė (santuokos nutraukimas, ikivedybinės ir povedybinės sutartys, atstovavimas vaiko teisių apsaugos klausimais);
 • Tarptautinis bei nacionalinis įvaikinimas;
 • Darbo teisė (konsultavimas, atstovavimas darbo ginčų komisijoje ir teisme);
 • Paveldėjimo teisė;
 • Atstovavimas bei gynyba administracinėse, baudžiamosiose bei civilinėse bylose;
 • Konsultavimas gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo bei sumokėjimo klausimais;
 • Teisinė pagalba įsigyjant/perleidžiant nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, akcijas.

Asmens duomenų apsauga.

Duomenų apsauga tampa vienu iš prioritetinių kiekvienos įmonės uždavinių. Neteisingas duomenų tvarkymas kelia finansinę riziką bei gali pakenkti įmonės reputacijai. Mes įvertinsime Jūsų įmonės duomenų tvarkymo būklę, padėsime sukurti teisės aktų reikalavimams atitinkančią visapusišką duomenų tvarkymo sistemą, apmokysime Jūsų personalą. Mūsų paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas padės Jums teisingai valdyti ir tvarkyti asmens duomenis efektyviai ir ekonomiškai.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASLAUGA

Užtikriname nuolatinę duomenų tvarkymo / apsaugos priežiūrą ir kontrolę Jūsų įmonėje.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Sistemingai ir visapusiškai išanalizuojame Jūsų įmonės vykdomą asmens duomenų tvarkymą bei padedame nustatyti ir sumažinti duomenų apsaugos grėsmes.

Duomenų apsaugos dokumentų rengimas

Rengiame vidines įmonės asmens duomenų apsaugos taisykles, politikas ir susijusius dokumentus. 

Atstovavimas VDAI ir teismuose

Bendradarbiaujame su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atstovaujame Jūsų įmonės interesus.

Duomenų apsaugos mokymai

Organizuojame mokymus darbuotojams, konsultuojame, patariame.

IT SAUGUMO VERTINIMAS

Įvertiname įmonėje taikomas organizacines ir technines IT saugos priemones bei patariame kaip reikėtų jas tobulinti.

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės bendrijos partnerė, advokatė Dovilė Aukštuolytė Mastrichto universiteto, Europos privatumo ir kibernetinio saugumo centre (Nyderlandai) įgijo duomenų apsaugos pareigūno sertifikatą. Šis kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas buvo suteiktas išklausius mokymus apie asmens duomenų apsaugą ir sėkmingai išlaikius kvalifikacinį egzaminą.

Toks įvertinimas patvirtina 3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės bendrijos komandos kompetenciją teikti aukščiausios kokybės teisines paslaugas duomenų apsaugos srityje.

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija teikdama paslaugas asmens duomenų apsaugos srityje bendradarbiauja su informacinių sistemų auditoriumi Donatu Vitkumi, kuris turi ilgametę valstybės informacinių sistemų ir vidaus IT audito, BDAR diegimo koordinavimo, IT ir kibernetinio saugumo užtikrinimo privataus sektoriaus įmonėse darbo patirtį, yra įgijęs tarptautinį etiško įsilaužėlio sertifikatą (angl. Certified Ethical Hacker), patvirtinantį reikiamas kompetencijas IT saugos srityje.

Mumis pasitiki.

Klientų atsiliepimai - pati geriausia reklama. Visuomet vertiname klientų atgalinį ryšį mums suteikus paslaugas. Teigiami atsiliepimai mus įkvepia ir veda į priekį, neigiami - skatina pasitempti ir tobulėti.


 • Esame bendrovė, kurianti dirbtiniu intelektu pagrįstus kibernetinio saugumo ir įrenginių valdymo sprendimus ryšių operatoriams visame pasaulyje. Mūsų siekis yra sukurti ateitį, kurioje skaitmeninė erdvė būtų saugi ir privati. Rekomenduojame 3LAW paslaugas. Ši komanda mums padėjo efektyviai įveikti ne vieną mūsų kelyje pasitaikiusį teisinį iššūkį.

  CUJO Baltic UAB
 • Su 3law dirbame kartu ne vienerius metus. Jie tikri savo srities profesionalai. Dirbti kartu su jais mūsų verslui yra saugu ir paprasta.

  AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA"
 • Nepriekaištingai atlikti darbai leidžia mums rekomenduoti 3law kaip profesionalią savo srities specialistų komandą.

  Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"
 • Pradėję dirbti su 3law komanda, iš karto pajutome jų teisingą ir profesionalų požiūrį į tai ką jie daro.Puikus teisės, verslo ir psichologijos žinių derinys.

  Uždaroji akcinė bendrovė "ZEPTER INTERNATIONAL"
 • Darbai, kuriuos mums atliko 3law, patvirtino, kad jie yra tikri savo profesijos žinovai, puikiai išmanantys šiuolaikinio verslo poreikius. Mes jais galime pasitikėti.

  UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ
 • Galime rekomenduoti 3law kaip patikimus teisės ir mokesčių patarėjus, puikiai išmanančius pervežimo verslo specifiką. Jų patarimai ir konkreti teisinė pagalba efektyviai padeda mūsų bendrovės veiklai.

  UAB "Baltijos transporto sistemos"
 • 3law komanda puikiai atliko visus mūsų jiems patikėtus darbus. Vertiname mūsų bendradarbiavimą ir neabėjotinai galime rekomenduoti 3law kaip patikimą advokatų bendriją.

  Silvestica Green Forest Lithuania UAB
 • 3law yra patikimi šiuolaikinio verslo patarėjai. Visi klausimai, kuriuos perdavėme spręsti šiai advokatų komandai, buvo išspręsti nepriekaištingai.

  UAB "Nosted mechanika"
 • Rekomenduojame šiuos advokatus. Jų dėka greitai ir efektyviai apsaugojome mūsų interesus nuo nesąžiningų užsienio kolegų. Jų darbą vertėjo pamatyti!

  Viešoji įstaiga "Film Jam"

Komanda.

Didžiuojamės savo komanda. Esame stiprūs savo srities profesionalai, operatyviai reaguojantys į iškilusias teisines problemas ar klausimus. Pasitelkdami savo patirtį ir žinias teikiame rekomendacijas, kaip išvengti nepageidaujamų situacijų ateityje ar iš anksto pasirengti galimiems pokyčiams.

Karjera.

3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija, jungia talentingus ir savo darbą mylinčius profesionalus, siekiančius aukščiausio teisės paslaugų kokybės standarto, inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų bei geriausių rezultatų. Teisininkams, atsidavusiems savo darbui ir norintiems prisidėti prie mūsų bendrijos tobulėjimo ir augimo, siūlome išskirtines karjeros galimybes. Bendradarbiaudami su universitetais mes taip pat siūlome teisės studentams atlikti mokomąją ar savanorišką praktiką mūsų bendrijoje.


Norėdami prisijungti prie mūsų komandos arba atlikti praktiką, siųskite savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką adresu info@3law.eu arba per žemiau pateiktą formą.
Gyvenimo aprašymas:
Motyvacinis laiškas:

Naujienos.

Teisė yra nuolatos besikeičianti, dinamiška sritis. Tai mus, kaip savo srities profesionalus, įpareigoja nuolat atnaujinti savo žinias - sekti teisės aktų ir teismų formuojamos praktikos pokyčius. Su šia aktualia informacija, mūsų teisininkų įžvalgomis ir 3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės bendrijos naujienomis galite susipažinti žemiau.

Kontaktai.

Manome, jog teikti aukščiausios kokybės teisines paslaugas galima tik betarpiškai išsiaiškinus kliento poreikius, todėl visuomet maloniai kviečiame Jus apsilankyti mūsų biure. Mūsų darbo laikas: I-V 08:00 val.-17.00 val. Apsilankymo laiką būtina iš anksto suderinti telefonu ar el. paštu.


Taip pat visuomet laukiame Jūsų užklausų žemiau nurodytais kontaktais ar užpildžius tinklapyje pateiktą formą. Į juos visuomet stengiamės atsakyti per 24 darbo valandas.

 • A. Goštauto g. 40B, 03163 Vilnius
  (EIKA verslo centras)
 • info@3law.eu
 • +370 5 205 38 55Send this to a friend