Blog

ESTT: oro linijos turi ne tik pareigą išmokėti standartinę kompensaciją, bet ir atlyginti papildomą keleivių patirtą žalą

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) plačiau paaiškino, kaip turi būti skaičiuojama kompensacija keleiviui, avialinijoms atsisakius jį vežti (kai nepriimama į skrydį) nesant keleivio sutikimo. ESTT nurodė, jog keleivių teises užtikrinančiame Reglamente Nr. 261/2004 numatyta 250/400/600 EUR kompensacija yra skirta, jog standartiškai ir nedelsiant būtų atlyginta žala, kuri susidaro dėl keleivio patiriamų nepatogumų. Iš tiesų pačiame […]

VERSLO PERLEIDIMAS: KOKIUS ASMENS DUOMENIS GALIMA ATSKLEISTI PIRKĖJUI?

Susijungimo ir įsigijimo sandoriai (angl. Mergers & Acquisitions, M&A), tapę dažnu įvykiu verslo praktikoje, padeda bendrovėms greičiau pasiekti užsibrėžtų plėtros bei augimo tikslų ir žengti didesnį žingsnį į priekį. Šie sandoriai yra kompleksiški ir reikalauja plataus požiūrio į daugybę skirtingų teisės sričių klausimų. Prieš įsigydamas verslą (bendrovės akcijas ar bendrovę, ar jos dalį, kaip turtinį […]

GPS GDPR BDAR

GPS duomenų naudojimas darbe: darbdavio poreikis žinoti vs. teisėtas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas

Transporto valdymo sistemos, susietos su GPS (visuotinės padėties nustatymo sistemos) įranga, tampa vis populiaresnės kasdienėje verslo veikloje. Jos leidžia stebėti, kur transporto priemonė yra realiu laiku, jos judėjimo istoriją, degalų sąnaudas ir kitą darbdaviui naudingą informaciją, susijusią su transporto priemonės naudojimu. Tačiau beveik visada tokia, iš pirmo žvilgsnio tik su pačia transporto priemone susijusi informacija, […]

VMI pateikė išaiškinimą dėl trastų apmokestinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė išaiškinimą dėl gyventojų pajamų, gautų iš patikos fondų (angl. trust), apmokestinimo. Išaiškinime atkreiptas dėmesys į tai, kad patikos steigėjo (asmens perduodančio turtą patikos fondui) turto perdavimas patikėtiniui nepakeičia turto nuosavybės teisės, t.y. turtas lieka patikos steigėjo nuosavybe, todėl turto perdavimas nelaikytinas pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn. Atitinkamai patikos fondo žinioje esančio […]

3LAW atstovaujama bendrovė EŽTT įrodė, jog buvo pažeista jos teisė į teisingą teismą

Pareiškėja, atstovaujama 3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinės bendrijos, kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, dėl teisės į teisingą teismą pažeidimo, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai atsisakė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo nagrinėjant pareiškėjos ginčą. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2019-04-16 sprendime Baltic […]

ESTT: NE KIEKVIENU ATVEJU ORO VEŽĖJAS PRIVALO MOKĖTI KOMPENSACIJĄ KELEIVIAMS UŽ SKRYDŽIO ATIDĖJIMĄ

Teisingumo Teismas 2019 m. balandžio 4 d. priėmė sprendimą byloje Nr. C-501/17 pagal Kelno apygardos teismo, Vokietija, prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl nuostatų, nustatančių bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atšaukimo arba atidėjimo ilgam laiko atveju, išaiškinimo. Esminės faktinės bylos aplinkybės: Fizinis asmuo W. P. rezervavo Germanwings (Vokietijos oro […]

AR, BŪDAMI SKOLININKU, ATSISKAITYMUS ATLIEKATE NEPAŽEISDAMI NUSTATYTO EILIŠKUMO?

Dar 2013 m. balandžio 18 d. Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio redakcijoje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu. Vienas iš šių kriterijų yra atsiskaitymų su kreditoriais atlikimas pažeidžiant CK 6.9301 nustatytą eiliškumą. Nepaisant to, kad šis kriterijus egzistuoja jau nuo 2013 m.,  verslo praktikoje gausu atvejų, kuomet įmonių, […]

SEIMĄ PASIEKĖ ĮSTATYMO PROJEKTAS, NUMATANTIS DVIGUBO APMOKESTINIMO GINČŲ SPRENDIMO TVARKĄ

2019 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo informacinėje sistemoje įregistruotas Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo projektas. Siūlomu įstatymo projektu būtų nustatomos specialios procedūros, taikomos siekiant išspręsti Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės ginčus, kurie kilo dėl Lietuvos Respublikos sudarytų ir taikomų sutarčių ir konvencijų, kuriomis numatomas dvigubo apmokestinimo panaikinimas, aiškinimo […]

Elektroninio rezidento statuso įgyvendinimas Lietuvoje

Lietuvoje planuojama įgyvendinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, įteisinančius užsieniečiams galimybę naudotis e. rezidento statusu. Mūsų valstybė nebūtų pirmoji įgyvendinusi el. rezidento projektą, nes Estija yra tai įteisinusi 2014 m. Parengtuose įstatymo pakeitimuose įtvirtintas Lietuvos e. rezidento apibrėžimas – tai užsienietis, kuris siekia naudotis Lietuvoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis […]

Užsieniečių darbas Lietuvoje: leidimo dirbti iš trečiųjų šalių komandiruojamiems darbuotojams reikalavimo taikymas

Nuo 2019 m. kovo 1 d. griežtinami trečiųjų šalių komandiruojamų darbuotojų, atsiunčiamų laikinai dirbti į įmonę Lietuvoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvoje veikiančiu užsakovu, reikalavimai: kiekvienu atveju bus privalomas leidimas dirbti. Lietuvos įmonės tik iki 2019 m. kovo 1 d. galės naudotis įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ numatyta […]

Send this to a friend