AR, BŪDAMI SKOLININKU, ATSISKAITYMUS ATLIEKATE NEPAŽEISDAMI NUSTATYTO EILIŠKUMO?

Dar 2013 m. balandžio 18 d. Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio redakcijoje detalizuoti kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu. Vienas iš šių kriterijų yra atsiskaitymų su kreditoriais atlikimas pažeidžiant CK 6.9301 nustatytą eiliškumą. Nepaisant to, kad šis kriterijus egzistuoja jau nuo 2013 m.,  verslo praktikoje gausu atvejų, kuomet įmonių, tapusių skolininkėmis, neturinčiomis pakankamai lėšų visoms susidariusioms skoloms padengti, vadovai ir/ar buhalteriai, nežinodami apie nustatytą eiliškumą atsiskaitant su kreditoriais, atsiskaitymus atlieka savo nuožiūra ar pagal pirmesnio kreditoriaus pareikštą reikalavimą. Toks atsiskaitymo eiliškumo tvarkos pažeidimas gali lemti situaciją, kuomet pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą. Tai patvirtina ir kasacinis teismas vienoje naujausių savo nutarčių, su kuria galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės bankrotą pripažinus tyčiniu įmonės vadovui gali tekti atlyginti žalą įmonei ir/ar kreditoriams, nepaisant tos aplinkybės, kad atsiskaitymus nesilaikant nustatyto eiliškumo galėjo atlikti, ar atliko įmonės buhalteris.

Todėl primename, kad kuomet įmonėje yra susidariusi sudėtinga finansinė padėtis ir trūksta lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, privaloma laikytis CK 6.9301 nustatyto eiliškumo.  Taigi, pirmąja eile skolininkas privalo atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo; antrąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile – pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; ketvirtąja eile – pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile – pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka.

Send this to a friend