Elektroninio rezidento statuso įgyvendinimas Lietuvoje

Lietuvoje planuojama įgyvendinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus, įteisinančius užsieniečiams galimybę naudotis e. rezidento statusu. Mūsų valstybė nebūtų pirmoji įgyvendinusi el. rezidento projektą, nes Estija yra tai įteisinusi 2014 m.

Parengtuose įstatymo pakeitimuose įtvirtintas Lietuvos e. rezidento apibrėžimas – tai užsienietis, kuris siekia naudotis Lietuvoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis, ir kuriam nustatyta tvarka yra suteiktas e. rezidento statusas.

Pagal numatytus pakeitimus užsieniečio prašymas dėl e. rezidento statuso suteikimo turės būti teikiamas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Užsieniečiui, esančiam užsienyje, bus numatyta galimybė prašymą pateikti per pasirinktą išorės paslaugų teikėją, o esančiam Lietuvoje – asmeniškai Migracijos departamentui. Kartu su prašymu užsienietis privalės pateikti savo biometrinius duomenis tapatybei patvirtinti, t. y. veido atvaizdą ir dviejų pirštų atspaudus, taip pat pateikti kitus duomenis, būtinus elektroninės atpažinties bei elektroninio parašo priemonei išduoti.

Planuojamuose pakeitimuose taip pat įtvirtinti e. rezidento statuso:

  1. nesuteikimo pagrindai: centrinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje yra įtrauktas įspėjimas dėl užsieniečio neįsileidimo arba asmuo yra užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, nacionaliniame sąraše;
  2. suteikimo tvarkos aspektai: suteikiamas jį įregistravus Užsieniečių registre; užsieniečiui išduodama el. atpažinties bei el. parašo priemonė su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo el. erdvėje sertifikatu ir kvalifikuotu el. parašo sertifikatu;
  3. panaikinimo pagrindai, pvz., paties užsieniečio iniciatyva; užsieniečio mirties atveju; jei paaiškėtų numatyti e. rezidento statuso nesuteikimo pagrindai; užsieniečiui įsiteisėjusiu Lietuvos teismo nuosprendžiu būtų paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir t.t.

Tačiau paminėtina, kad Lietuvos e. rezidento statusas nesuteiks teisės gauti pilietybę, leidimo gyventi ar atvykti į Lietuvą bei ES.

Plačiau susipažinti su įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektu galite čia.

Send this to a friend