Užsieniečių darbas Lietuvoje: leidimo dirbti iš trečiųjų šalių komandiruojamiems darbuotojams reikalavimo taikymas

Nuo 2019 m. kovo 1 d. griežtinami trečiųjų šalių komandiruojamų darbuotojų, atsiunčiamų laikinai dirbti į įmonę Lietuvoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvoje veikiančiu užsakovu, reikalavimai: kiekvienu atveju bus privalomas leidimas dirbti.

Lietuvos įmonės tik iki 2019 m. kovo 1 d. galės naudotis įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ numatyta galimybe, atleidžiančia trečiųjų šalių komandiruojamus darbuotojus nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, esant šių sąlygų visumai: darbuotojas yra  užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos ir ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdančios steigimo dokumentuose nurodytą veiklą įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai, ne ilgiau kaip vieneriems metams, dirbti į įmonę Lietuvoje pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją, jeigu šis užsienietis siunčiančioje užsienio valstybės įmonėje dirba ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius, tuo laikotarpiu buvo ir komandiruotės į Lietuvą laikotarpiu lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje.

Įstatymų leidėjas praeitų metų pabaigoje nusprendė įgyvendinti naujus pokyčius imigracijos srityje. 2019 m. kovo 1 d. įsigalios įvairūs imigracijos reglamentavimo pakeitimai, įskaitant ir pakeitimą, kuriuo panaikinama nuostata, atleidžianti trečiųjų šalių komandiruojamus darbuotojus nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti. Todėl nuo 2019 m. kovo 1 d. visiems trečiųjų šalių komandiruojamiems darbuotojams, atsiunčiamiems dirbti į Lietuvos įmonę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, bus privalomas leidimas dirbti, kuris yra įgijimas iki atvykimo į Lietuvą momento.

Tokie reglamentavimo pakeitimai priimti siekiant patobulinti nuostatas, įgyvendinančias migracijos procedūras, siekiant mažinti galimybes piktnaudžiauti imigracijos tvarka, t.y. kovai su augančiu piktnaudžiavimu trečiųjų šalių darbuotojų atvykimo į Lietuvą dirbti schema, kuomet išvengiama prievolės gauti darbo leidimą. Tačiau tai neabejotinai padidins administravimo naštą Lietuvos įmonėms.

Trečiųjų šalių komandiruojamų darbuotojų darbo Lietuvoje terminas nebus svarbus: 1 diena, 10 dienų ar mėnuo – kiekvienu atveju bus privaloma gauti leidimą dirbti.

Tačiau, nepaisant griežtėjančio reglamentavimo, nuostata, atleidžianti užsieniečius, atvykstančius į Lietuvą ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui per metus tvarkyti reikalų, susijusių su derybomis dėl sutarties sudarymo ir šios sutarties vykdymu, su personalo mokymu ar įrangos įdiegimu, nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, išliks nepanaikinta.

Numatyta, kad priimančioji Lietuvos įmonė atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvą iš trečiosios šalies komandiruojamą darbuotoją, teritorinei Užimtumo tarnybai turės pateikti: nustatytos formos prašymą; užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją; sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvoje ir siunčiančiosios įmonės, patvirtintą kopiją; siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro patvirtintą kopiją; užsieniečio darbo sutarties siunčiančioje įmonėje patvirtintą kopiją; užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius buvo ir komandiruotės į Lietuvą laikotarpiu lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje; darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją. Atkreiptinas dėmesys, nors pareiga įsigyti leidimą dirbti Lietuvoje yra adresuota trečiųjų šalių komandiruojamiems darbuotojams, tačiau ji bus įgyvendinama per darbuotoją priimantį Lietuvos užsakovą.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro numatytus pakeitimus trečiosios šalies komandiruojamam užsieniečiui leidimas dirbti bus išduodamas laikotarpiui, kuris numatytas sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytoje tarp įmonės Lietuvoje ir darbuotoją siunčiančios įmonės, tačiau ne ilgiau kaip nacionalinės vizos galiojimo laikotarpiui. Tuo laikotarpiu darbuotojas privalės turėti galiojančią darbo sutartį siunčiančioje įmonėje. Be to, užsienietis galės būti vėl atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvą, jeigu nuo turėto leidimo dirbti galiojimo laiko pabaigos yra praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.

Send this to a friend