Enter your search terms:
Top
 

ESTT: oro linijos turi ne tik pareigą išmokėti standartinę kompensaciją, bet ir atlyginti papildomą keleivių patirtą žalą

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) plačiau paaiškino, kaip turi būti skaičiuojama kompensacija keleiviui, avialinijoms atsisakius jį vežti (kai nepriimama į skrydį) nesant keleivio sutikimo.

ESTT nurodė, jog keleivių teises užtikrinančiame Reglamente Nr. 261/2004 numatyta 250/400/600 EUR kompensacija yra skirta, jog standartiškai ir nedelsiant būtų atlyginta žala, kuri susidaro dėl keleivio patiriamų nepatogumų. Iš tiesų pačiame Reglamente Nr. 261/2004 reikalaujama, kad atsisakęs vežti keleivius be jų sutikimo atitinkamas oro vežėjas nedelsdamas išmokėtų jiems kompensaciją. Tokiomis fiksuoto dydžio išmokomis siekiama kompensuoti tik žalą, kuri visiems atitinkamiems keleiviams yra beveik vienoda.

Reglamento Nr. 261/2004 nuostatos nenumato individualios žalos, atsiradusios dėl atitinkamų keleivių kelionės, ir kuriai atlyginti reikia kiekvienu atveju įvertinti padarytos žalos dydį, atlyginimo, todėl jos atlyginimas gali būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

Pagrindinėje byloje, dėl kurios pasisakė ESTT, ieškovai negavo dalies darbo užmokesčio, nes pavėlavę atvykti į kelionės tikslo vietą negalėjo prisistatyti į darbo vietą po to, kai buvo atsisakyta juos vežti. ESTT nusprendė, jog toks darbo užmokesčio praradimas turi būti laikomas individualia žala, kuri susijusi su konkrečia atitinkamų keleivių padėtimi, ir reikalauja kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti taip padarytą žalą. Todėl ESTT nurodė, jog tokios žalos neapima fiksuoto dydžio kompensacija, numatyta Reglamente Nr. 261/2004. ESTT pažymėjo, jog Reglamentas taikomas nepažeidžiant keleivio teisės gauti papildomą kompensaciją – t. y. neužkertamas kelias nukentėjusiam keleiviui kompensuoti jo asmeniškai patirtą žalą, jeigu pagal nacionalinę ar tarptautinę teisę jam suteikiama teisė į tokią kompensaciją, su sąlyga, kad ji būtų papildoma Reglamente numatytai fiksuoto dydžio kompensacijai.

ESTT taip pat išaiškino, jog Reglamentas Nr. 261/2004 turi būti aiškinamas taip, kad kompetentingas nacionalinis teismas gali, tačiau nėra įpareigotas, iš papildomos kompensacijos išskaičiuoti pagal tą reglamentą suteiktos kompensacijos sumą.

Teismas taip pat nurodė, jog avialinijos turi pareigą imtis aktyvių veiksmų informuojant keleivius apie jiems priklausančias teises ir padedant jiems pasirinkti tinkamiausią Reglamento numatytą alternatyvą vežėjui atsisakius vežti (arba atšaukti savo skrydį ir atgauti už bilietus sumokėtą sumą, arba tęsti kelionę į galutinio tikslo vietą panašiomis vežimo sąlygomis kuo greičiau arba vėlesniu metu).

Post Tags: